Trang Chủ / Lãnh đạo

Lãnh đạo

VietGlobal GPS thành lập từ đầu năm 2008 do Ông Nguyễn Đình Huy – Giám đốc Công ty. Ông là người có đam mê kinh doanh và có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: GPS, công nghệ thông tin, viễn thông , …

“Tinh thần VietGlobal GPS là giá trị quan trọng nhất làm nên thành công tại VietGlobal và là đức tính quý báu nhất được biểu hiện rõ nét nhất trong những giai đoạn thử thách của công ty. Đức tính ấy, tinh thần ấy được hình thành từ sự tìm tòi và học hỏi những tấm gương lớn biết vượt khó, được hình thành từ những giờ phút khó khăn nhất biết cách chèo lái con thuyền doanh nghiệp ngược dòng nắm lấy thành công và bứt phá.

Con người VietGlobal GPS tạo mọi điều kiện cho cá nhân phát huy hết khả năng, tự do sáng tạo đổi mới tư duy và hành động, đặc biệt không ngừng vận dụng mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn công ty.

Là người lãnh đạo của VietGlobal GPS – người lưu giữ ngọn lửa tinh thần VietGlobal GPS cần là tấm gương cho mọi người về sự công bình, ý trí,  sự sáng suốt. Ngọn lửa tinh thần ấy được lưu truyền qua các thế hệ con người VietGlobal GPS


“Mỗi con người VietGlobal GPS là một ngọn đuốc sáng, ánh sáng ngọn đuốc từ tinh thần mỗi con người VietGlobal tự sáng lên, người lãnh đạo VietGlobal, những người đi trước là người giữ lửa thắp sáng cho các ngọn đuốc tương lai”

 

 Nguyễn Đình Huy