Archives

cảm biến nhiên liệu đo xăng dầu

Cảm biến nhiên liệu

Tháng Sáu 9, 2015 8:54 chiều Published by Leave your thoughts

Dùng để đo mức nhiên liệu, kiếm soát tiêu hao, kiểm soát số lần bơm, kiểm soát lượng dầu thực tế, thiết bị có nhiều kích thước khác nhau tùy theo yêu cầu người sử dụng.