Archives

định vị hợp chuẩn

Định vị hợp chuẩn

Tháng Sáu 9, 2015 8:41 chiều Published by Leave your thoughts

Thiết bị định vị hợp chuẩn theo QCVN31 của Bộ GTVT, các thông tin theo quy định của nghị định 91 được lưu trữ cứng trong thiết bị và truyền về trung tâm chi tiết nhất.