Kinh hoàng chợ bán thận online

Ngày đăng: 13:46 25/07/2015

  Đó là nội dung “bài” rao khá kinh dị trên mạng của một người chuyên dẫn mối bán thận trái phép ở TP.HCM. Phía sau lời rao bi hài... Chi tiết

Mobile providers cut prices

Ngày đăng: 13:46 25/07/2015

The total included 82 million mobile phones and 19.7 million fixed-telephone, wireless fixed-telephone and intra-city mobile networks.   These figures indicated the high growth of the domestic telecom market, said... Chi tiết

Training vital to develop IT services

Ngày đăng: 13:46 25/07/2015

The ministries of Education and Training as well as Information and Communications should take the lead in organising the effort, he said.   Nhan made his remarks at the 14th... Chi tiết